2012-08-22 17:41Pressmeddelande

Det finns två sidor av studentbostadsmyntet

null

I tider som dessa översvämmas media av rapporter om årslånga studentbostadsköer och en ständig brist på studentbostäder. På många studieorter är det sanning, men på fler orter råder det balans mellan tillgång och efterfrågan. Det gäller bara att lyfta lite på blicken.

Det finns inget enkelt svar på hur studentbostadsbranschen i Sverige ser ut. Dels finns det studieorter där bristen på studentbostäder är större än på många år. Dels är det många, både större och mindre studieorter som har en balanserad studentbostadsmarknad. Detta visar en rapport där branschorganisationen Studentbostadsföretagen gått igenom studentbostadsläget i Sveriges samtliga större studieorter.

Rapporten visar bland annat att kötiderna på de orter som lider av en konstant brist på studentbostäder i flera fall är längre än på många år. På dessa studieorter är det inte ovanligt att det krävs ett eller till och med upp emot två års kötid för att få första bästa studentbostad. I Stockholm krävs i dagsläget 100 veckors kötid för ett korridorrum, men även mindre studieorter som Luleå och Växjö har kökrav på mer än ett år.

- Redan förra året såg situationen riktigt dyster ut på flera studieorter runt om i landet, men faktum är att läget är ännu värre i år, säger Martin Johansson generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Att bedöma hela studentbostadsbranschen utifrån några hektiska veckor i augusti och september är dock orättvisst. 14 av 26 tillfrågade orter uppger att de ur ett helårsperspektiv har en balanserad studentbostadsmarknad. På dessa studieorter avtar den akuta bristen på studentbostäder relativt snart efter terminsstart. De flesta sökande får en studentbostad inom ett par månader och balans mellan tillgång och efterfrågan återupprättas.

- Så länge utbildningssystemet ser ut som det gör kommer det alltid att vara långa köer vid terminsstart, men samma företag som har lång kö i augusti kan också ha tomma bostäder fram emot vårkanten. Därför är det viktigt att bedöma studentbostadsmarknaden från ett helårsperspektiv, avslutar Martin.

För mer information:
Martin Johansson                           
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén