2022-05-09 13:08Pressmeddelande

Efterlängtad utredning om Ladok-förordningen

Studentbostadsföretagen har under lång tid drivit frågan om att uppdatera Ladok-förordningen för att möjliggöra digitala och effektiva studiekontroller. Idag meddelade Utbildningsdepartementet att de ger Universitetskanslersämbetet i uppdrag att se över förordningen, bland annat för att utreda om organisationer som förmedlar studentbostäder bör få tillgång till uppgifter genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. 

- Svaret från oss är att självklart ska landets studentbostadsföretag få tillgång till uppgifter om antagning och studiepoäng. Att effektivt säkerställa att det är studenter som bor i studentbostäderna är ett viktigt verktyg för att korta bostadskön för nya studenter. Det är i sin tur avgörande för högre utbildning och landets kompetensförsörjning, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

Arbetet med studiekontroller är idag tid- och resurskrävande och svårt att kvalitetssäkra. Studentbostadsföretagen har tagit fram en digital systemtjänst som så långt lagstiftningen tillåter underlättar arbetet med studiekontroller. I arbetet finns det förberett för en koppling till Ladok, som om förordningen uppdateras skulle innebära en stor förbättring för hela branschen. 

- Vi är glada att regeringen äntligen lyssnat på våra uppmaningar att se över förordningen. Tillsammans med studentorganisationer och universitet har vi tydliggjort vilka vinningar som står att vänta med en uppdaterad förordning. Förutom att säkerställa att studentbostäderna verkligen kommer studenterna till gagn kommer det att spara resurser som istället kan spenderas på att bygga fler hållbara studentbostäder och investeringar i befintliga bostadsområden, avslutar Stina Olén.

Översynen ska presenteras i sin helhet senast den 31 december 2023.Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén