2010-10-06 10:49Pressmeddelande

En bostadsminister i all ära – men det viktiga är vad han åstadkommer

null

Den nya regeringen ska stärka hyresrätten och främja bostadsbyggandet, säger statsministern. Studentbostadsföretagen hoppas att den nytillsatte bostadsministern klarar av uppdraget och att han prioriterar handling framför prat.

I den nya regeringen utsågs Stefan Attefall till civil- och bostadsminister. På pappret får därmed bostadsfrågorna en något mer framträdande roll gentemot den förra mandatperioden. Studentbostadsföretagen hoppas dock att det är i praktiken som bostadsfrågorna lyfts fram.

- En bostadsminister i all ära, men det är vad han åstadkommer som är det viktiga. Företrädaren Odell hade uppenbart svårt att få gehör för flera av sina frågor utanför sin närmsta krets, vi hoppas att Attefall lyckas bättre med den saken, säger Martin Johansson, tillförordnad generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

I sin regeringsförklaring betonade statsministern vikten av att stärka hyresrätten och att det byggs fler bostäder. För Studentbostadsföretagens medlemmar är det naturligtvis positivt, särskilt med tanke på att den förra mandatperioden snarare försvagade möjligheterna att både driva studentbostadsföretag och bygga studentbostäder.

Studentbostadsföretagen hoppas att Stefan Attefall lyckas driva en positiv bostadspolitik och hälsar honom välkommen till det nya jobbet.

För mer information:

Martin Johansson
Tf generalsekreterare
031-780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se

Martin Kumar
Informatör
031-780 45 73
martin.kumar@studentbostadsforetagen.se

www.studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen –
skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet
.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén