2010-10-12 11:41Pressmeddelande

En budget som saknar plan för studentbostäder

null

Regeringens budget, Från kris mot full sysselsättning, lämnar ett par stora frågetecken för studentbostadsföretagen. Det framkommer i budgetförslaget att Anders Borg inte ser sambandet mellan att studera och att ha en egen bostad. Särskilt som man själv skriver att hälften av landets högskoleorter har brist på studentbostäder. Det enda förslaget som man har för att lösa problemen med bostäder för bland annat studenter är höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning för att stimulera utbudet av bostäder.

-Regeringen ser inte problemet med att fler söker sig till högre utbildning och därmed i behov av boende. Det finns inga konkreta planer på hur studentbostadsproblematiken ska lösas trots att Boverket utrett frågan på uppdrag av regerginen, säger Studentbostadsföretagens tillförordnade generalsekreterare Martin Johansson.

Vad som däremot är glädjande för Studentbostadsföretagen är att regerginen flaggar för en utredning av fastighetstaxeringen av bostäder, där utredningens mål är att lämna förslag på att avskaffa eller kraftigt förenkla fastighetstaxeringssystemet för hyresbostäder.

-Det är glädjande att regeringen lyfter frågan angående rättvis fastighetsavgift där det är uppenbart att studentbostäder straffas gentemot andra boendeformer. För studentbostäder utgör fastighetsavgiften i genomsnitt 4 % av hyran vilket är en dubbelt så mycket som för vanliga hyresrätter fortsätter Martin Johansson.

Studentbostadsföretagen noterar även att man vill hitta fler sätt att stärka hyresrätten, vilket givetvis är positivt. Förhoppningsvis har den nyutnämnda bostadsministern Stefan Attefall redan påbörjat detta arbete.Studentbostadsföretagen
är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen –
skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet
.

 

För mer information:

Martin Johansson
tf Generalsekreterare

031-780 45 72

martin@studentbostadsforetagen.se

Martin Kumar
Informatör

031-780 45 73

martin.kumar@studentbostadsforetagen.seOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén