2009-11-13 15:55Pressmeddelande

En positiv ansats med ett marginellt resultat för studentbostäderna

null

Förra årets omstridda utredning "EU, Allmännyttan och hyrorna" har äntligen resulterat i ett konkret förslag från regeringen. Viljan är att få en bättre fungerande bostadsmarknad och göra hyresrätten mer attraktiv, men frågan är vad det får för faktiska effekter? För tillgången på studentbostäder verkar svaret givet.

I den promemoria som bostadsminister Mats Odell presenterade tillsammans med Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna föreslås förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsbolagen förändras samtidigt som de privata fastighetsägarna bjuds in till hyresförhandlingarna. Målet är förutom en bättre fungerande bostadsmarknad att göra hyresrätten mer attraktiv, vilket i sin tur ska öka produktionen av bostäder. Mats Odell betonar dock att det handlar om långsiktiga effekter vilket innebär att någon dramatisk förändring den närmsta tiden inte är att vänta.

Svenska Studentbostadsföreningen ser positivt på ansatsen och viljan att få en bättre fungerande bostadsmarknad genom t.ex. nya regler för hyresförhandlingarna. Dock är det tveksamt vilken effekt det får på studentbostadsmarknaden. Regeringens förslag ser främst ut att innebära konkreta skillnader för hur hyresförhandlingarna går till. Det största problemet för landets studentbostadsaktörer idag är att det är svårt att bygga studentbostäder eftersom slutprodukten blir för dyr för studenterna att bo i. Med andra ord räcker inte de föreslagna förändringarna för att få igång byggandet av studentbostäder, tyvärr.För mer information
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.seSvenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén