2008-03-18 11:12Pressmeddelande

Ett steg mot lägre hyror för studentbostäder?

null

Ett steg mot lägre hyror för studentbostäder?
I en artikel i Svenska Dagbladet lovar Mats Odell att han tänker driva frågan om slopad kommunal fastighetsavgift i kommande budgetförhandlingar.
- Äntligen ett steg mot att lätta den ekonomiska bördan för studenterna, kommenterar Svenska Studentbostadsföreningens generalsekreterare Kerstin Brolén.

I en intervju i tisdagens SvD säger sig Kommun- och Finansmarknadsminister Mats Odell villig att ta bort den kommunala fastighetsavgiften helt för studentbostäder. Avgiften som idag är på 1200 kr per bostad slår orättvist mot studentbostäder eftersom bostäderna oftast inte uppfyller de normala kraven på en fullvärdig bostad.
- Detta är verkligen ett steg i rätt riktning från regeringens sida. Den avgift som skulle innebära lägre kostnader för majoriteten blev raka motsatsen för studenterna. Det känns bra att man nu uppmärksammat den orättvisa som den kommunala fastighetsavgiften innebär för studenterna, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF).

Även om frågan måste överleva budgetförhandlingarna innan avskaffandet är en realitet finns det anledning för studenterna att vara hoppfulla menar Kerstin Brolén vidare.
- Enligt vad vi förstått är detta verkligen något som Mats Odell vill genomföra. Regeringen har ju som uttalat mål att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation, och då måste man även se till förutsättningarna för att kunna bedriva studier.
De signaler som SSBF fått från sina medlemsföretag tyder på att ett avskaffande av fastighetsavgiften för studentbostäder skulle kunna komma att innebära sänkta hyror för studenterna. Rapporterna om studenternas svåra ekonomiska situation avlöser varandra. SSBF hoppas att Mats Odells utspel är början på en vändpunkt.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén