2017-04-25 15:17Pressmeddelande

​Få studentbostadsföretag kommer använda investeringsstödet

null

Majoriteten av de aktörer som färdigställer studentbostäder från 2017 och framåt anger att de inte kommer använda sig av investeringsstödet. Det visar en enkätundersökning som branschorganisationen Studentbostadsföretagen genomfört.

- Det är ingen överraskning, ända sedan stödet presenterades 2015 har vi märkt en stor tveksamhet hos flera av våra medlemsföretag, både vad gäller dess utformning och effektivitet och rena frågetecken gällande hur det ska nyttjas, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Av de företag i undersökningen som kommer att färdigställa studentbostäder de närmsta åren anger 25 procent att de har för avsikt att använda stödet medan ytterligare 12,5 procent är osäkra på om de kommer att använda det. Minst 62,5 procent kommer alltså inte att använda stödet i kommande nyproduktion. Anledningen till att inte fler ser sig kunna använda stödet är främst ekonomiska. De minskade hyresintäkter som stödet medför täcks inte av det stöd som kan erhållas, vilket leder till att projektets lönsamhet blir lägre om man använder stödet. De låga hyrorna innebär också frågetecken när det gäller den egna hyresstrukturen och möjligheterna att höja hyran efter stödperiodens slut.

- När vi räknat på stödets förutsättningar framgår det tydligt att det inte gynnar små bostäder, som studentbostäder ofta är. Regeringens intention att främja bostäder åt unga och studenter rimmar därmed dåligt med stödets utformning, säger Martin Johansson.

Majoriteten av landets studentbostadsbyggare tror inte heller att stödet kommer att leda till ett ökat byggande då endast en knapp tredjedel svarat att de anser att stödet kommer påverka antalet färdigställda studentbostäder positivt. Istället pekar studentbostadsaktörerna på att det som behöver förändras är bättre tillgång till mark och kortare planprocesser.

- Fler långsiktiga åtgärder, som förenklat regelverk och bättre marktillgång, behövs för att skapa en bättre fungerande studentbostadsmarknad­. Så som stödet kommit att bli tycks det mer fungera som ett sätt att sänka hyran i vissa nybyggnadsprojekt än att faktiskt bidra till att byggandet ökar generellt. Det kan man ju tycka är positivt, men samtidigt stämmer det dåligt överens med vad som verkade vara regeringens ursprungliga intention med stödet, avslutar Martin.

Enkätresultatet presenteras i årets Lägesrapport: Nyproduktion. Du hittar den under Relaterat material eller på vår webb. 


För mer information:
Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén