2008-08-28 16:45Pressmeddelande

Fakta om studentbostadssituationen

null

Fakta om studentbostadssituationen

I dessa tider rapporteras det dagligen om boendesituationen för landets studenter. För att räta ut begreppen presenterar Svenska Studentbostadsföreningen nedan en liten faktaruta om hur det generellt ser ut i landet.

- Bristen på studentbostäder är främst koncentrerad till de största studentorterna. I t.ex. Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och Malmö finns en tydlig brist på studentbostäder.

- På de mindre universitetsorterna och de flesta högskoleorterna råder en relativ balans även vid terminsstarten. Karlstad, Örebro och Luleå är exempel på universitetsorter där det inte råder brist på studentbostäder. Eskilstuna, Karlskrona och Gävle är samtliga högskoleorter där det inte heller råder någon brist på bostäder.

- Om studieorten har kö eller brist på bostäder generellt råder i regel också brist på studentbostäder. På de orter som nämns ovan är det i de flesta fall svårt att finna en bostad även om man inte är student. Till viss del är således bristen på studentbostäder en del av ett generellt problem med bostadsmarknaden.

- Brist på studentbostäder vid höstterminsstarten behöver inte betyda att det råder en generell brist. På flera orter upplever man att studenterna under läsåret söker sig bort från studentbostäder till andra typer av boende. Även om det är brist på bostäder vid höstterminens start kan man ha ett överskott på bostäder under vårterminen vilket innebär problem för uthyraren som kan få stora vakanser.

- I takt med att antalet internationella studenter ökar, ökar också behovet av studentbostäder. Av de svenska studenterna bor ungefär 20 procent i studentbostad, av de internationella är samma siffra i princip 100 procent.

- Behovet av studentbostäder kommer att öka de kommande åren. I takt med att t.ex. ungdomskullarna blir större, antalet internationella studenterna ökar och förändringar som yrkeshögskola och en förändrad allmännytta kommer att innebära att fler studentbostäder behövs inom kort.

- Byggandet av studentbostäder kommer att avstanna efter årsskiftet. I och med att bidragen för att bygga nya hyresrätter är avskaffade blir det oerhört svårt att bygga bostäder som studenterna har råd att bo i med dagens nivå på studiemedel.

För mer information kontakta:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén