2012-02-07 17:54Pressmeddelande

Felaktiga uppgifter i studentbostadsrapport

null

I morse spreds nyheten om vilka studieorter som var billigast respektive dyrast i Sverige. Siffrorna är hämtade från Svensk Fastighetsförmedlings Studentbostadsindex. Dock stämmer de hyresnivåer som presenteras i rapporten dåligt med verkligheten.

Efter att Svensk Fastighetsförmedling släppte sin rapport gjorde branschorganisationen Studentbostadsföretagen en egen sammanställning baserad på statistik insamlad från de bostadsföretag som faktiskt äger landets studentbostäder. Resultatet visar att skillnaderna mellan hyresnivåerna Svensk Fastighetsförmedling presenterar och de studentbostadsföretagen själva uppger är stora.

-        Det är en intressant rapport och ett nytt inspel i studentbostadsdebatten, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

-        Tyvärr stämmer inte de hyresnivåer de angett, något som alla skulle tjäna på om det rättades till.

Det är oklart varifrån Svenskt Fastighetsindex har fått sina siffror avseende hyror för studentlägenheter. Enligt Svensk Fastighetsförmedlings index är hyran 4 500 kr per månad att bo i en studentbostad i Stockholm, men frågar man huvudstadens studentbostadsföretag själva ligger snitthyran för en studentetta på 3 440 kronor per månad.

Nedan finns Studentbostadsföretagens sammanställning.  

Hyror 2011

                         Studentetta      Genomsnittsbostad
Lund                2 694                 2 952
Stockholm      3 440                 3 213
Göteborg        3 357                 3 402
Linköping        3 270                 2 703
Växjö                2 567                 2 871
Halmstad          3 120                 3 186

 

Hyror 2010

                          Studentetta      Genomsnittsbostad
Lund                  2 661                 2 916
Stockholm        3 348                 3 127
Göteborg          3 287                 3 332
Linköping         3 213                 2 655
Växjö                 2 518                 2 816
Halmstad         3 120                 3 186

 

Uträkningen baseras på uppgifter från Studentbostadsföretagens medlemmar på respektive ort och avser total debiterad hyra per bostad under 2010, fördelat på 12 månader. Siffrorna i tabellen avseende 2011 års hyror baseras på 2010 år hyror plus den faktiskt genomförda hyreshöjningen för respektive företag.

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén