2005-05-10 18:13Pressmeddelande

Finansminister Nuder spontanbesökte SSBF:s föreningsstämma

null

Under dagen genomförde Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) sin föreningsstämma som i år var förlagd till skuggan av HSB Turning Torso i Malmö. Mitt under stämmoförhandlingarna kom finansminister Pär Nuder (s) spontant på besök. Strax före besöket hade ny styrelse för Svenska Studentbostadsföreningen valts.

Rolf Svensson, till vardags VD för Stiftelsen AF Bostäder i Lund, blev omvald till ordförande. Mats Odersjö, VD för Stiftelsen SGS Studentbostäder i Göteborg, omvaldes även han under mötet till föreningens vice ordförande.

Omval blev det även för Ingela Sedin-Nilsson från AB Svenska Bostäder i Stockholm. Lena Landström, Lulebo AB i Luleå, som under det gångna året tjänstgjort som suppleant i styrelsen valdes till ordinarie ledamot vid stämman. Nya in i styrelsen blev som suppleanter Lena Boman från Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och Ulf Linderholm från NIHAB i Norrtälje.

Ulf Gustafsson, Studentbostäder i Linköping AB, Anders Löfstrand, AB Karlstad Studentbostäder, Christel Svensson, HSB Sundsfastigheter AB i Malmö och Mariola Kruse från Hyresbostäder i Växjö AB sitter sedan tidigare i styrelsen med ett år kvar av sina respektive mandatperioder.

En något spontan och improviserad träff blev det mellan finansministern och företrädare från studentbostadsbranschen. Finansminister Pär Nuder (s) passade dock på att påtala vikten av satsningar på högre utbildning, forskning samt en fortsatt utbyggnad av högskolesektorn under kommande år. Satsningar på högre utbildning är av yttersta vikt, speciellt för ett litet land som Sverige, enligt Nuder. En viktig del av en lyckad högskolesatsning är en god tillgång på bostäder för de som önskar studera. För att skapa förutsättningar för att tillgodose detta behov gör Svenska Studentbostadsföreningen och dess medlemmar ett stort och viktigt arbete, sa finansministern innan han skyndande vidare under sitt besök i Malmö, där han bland annat passade på att besöka HSB Turning Torso.

”- Finansministerns synpunkter kring vikten av god tillgång på bostäder för studenter som en viktig del av satsningarna på högre utbildning håller vi med om. Vi kommer att fortsätta vårt arbete i dessa frågor”, säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen i en kommentar.


På bilden ovan ses finansminister Pär Nuder (s) under sitt besök på SSBF:s föreningsstämma. Bredvid står SSBF:s ordförande Rolf Svensson. Foto: Ulf Bingsgård


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén