2005-06-01 10:00Pressmeddelande

Fler i samarbetet kring studentbostäder

null

Örebro kyrkliga samfällighets bostads AB har från och med idag beviljats medlemskap i Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder.

”Vi är mycket glada för att Örebro kyrkliga samfällighets bostads AB har ansökt om medlemskap och ser fram emot ett gott samarbete” säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen i en kommentar. ”Svenska Studentbostadsföreningen som idag representerar mellan 75-80 % av landets studentbostadsbestånd ser det endast som positivt att fler ansluter sig till organisationen och därigenom samarbetet för en långsiktigt god och hållbar studentbostadspolitik i Sverige” avslutar Ulf Bingsgård.

Sedan tidigare finns John Ekströms bygg AB och ÖrebroBostäder AB bland Svenska Studentbostadsföreningens medlemmar och genom bolagets medlemskap ökas nu möjligheten att söka studentbostad i Örebro. Kopplat till medlemskapet i Svenska Studentbostadsföreningen är bland annat att man blir sökbar via den nationella studentbostadsportalen www.sokstudentbostad.se.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén