2013-06-27 08:00Pressmeddelande

Fler studentbostäder de närmsta åren - men långt från tillräckligt

null

För första gången på flera år ökar antalet nybyggda studentbostäder under 2012 och 2013. Men ökningen är i förhållande till behovet fortfarande liten och branschen vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget kan.

292 studentbostäder nyproducerade branschorganisationen Studentbostadsföretagens medlemmar under 2012. Ytterligare 552 beräknas stå klara innan 2013 är slut. Jämfört med de senaste årens bottennoteringar runt 200-strecket är det en positiv utveckling, men fortfarande inte i närheten av det verkliga behovet.

Behovet av studentbostäder uppskattas till 20 000 runt om i landet och de flesta studentbostäder behövs i Stockholm och Göteborg. Även andra, större studieorter som Linköping, Lund och Uppsala behöver fler bostäder.

-  Den uppgång vi ser är självklart positiv, men siffrorna är så pass låga att höjningen kan bero på att ett eller två projekt färdigställs just i år. För att nå en tillräckligt hög nivå av studentbostadsbyggande behövs fortfarande förändringar för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

47 procent av studentbostadsföretagen anger att de vill kunna bygga mer än vad de idag har möjlighet till. De främsta hindren anges vara svårigheter att få ekonomi i projekten och hitta lämplig mark.


Rapporten i korthet

-  292 studentbostäder byggdes av Studentbostadsföretagens medlemsföretag under 2012

-  Ytterligare 552 studentbostäder förväntas färdigställas under 2013

-  65 av studentbostadsföretagen anger att fler studentbostäder behövs på deras orter, totalt 12 av 23 orter

-  25 procent av företagen tror att efterfrågan på studentbostäder kommer öka under höstterminsstarten 2013 jämfört med 2012

-  47 procent vill bygga mer än vad de har möjlighet till idag, svårigheter att få ihop ekonomin och mark är de största hindren

-  46 procent tror att det kommer bli lättare att bygga studentbostäder i framtiden, stora förhoppningarna sätts till Boverkets pågående utredning om byggreglerna.


För mer information:

Martin Johansson, generalsekreterare
031 – 780 45 72 //
martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén