2017-07-12 06:32Pressmeddelande

​Fortsatt högt tryck på studentbostäder inför höstterminsstarten

null

I veckan får tiotusentals nya studenter sitt antagningsbesked. För många väntar likt föregående år långa köer och osäkert boende. Endast ett fåtal studentbostadsföretag tror att efterfrågan kommer minska jämfört med 2016.

En lägesrapport från branschorganisationen Studentbostadsföretagen visar att en stor majoritet, 73 procent, av studentbostadsföretagen förväntar sig ett oförändrat läge jämfört med förra årets höstterminstart, då det på många håll var hög efterfrågan på studentbostäder. 18 procent av de tillfrågade tror dessutom att efterfrågan kommer öka.

- Så som systemet ser ut idag med en stor grupp studenter som behöver bostad samtidigt kommer det alltid vara hög efterfrågan på studentbostäder vid terminsstarter. Men idag är efterfrågan på många håll alldeles för hög och tiden för att hitta en studentbostad orimligt lång, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Behovet fortsatt stort
Studentbostadsbyggandet har ökat de senaste åren, men än är effekten liten. Sett över de senaste tre åren anger 53 procent att efterfrågan på deras studentbostäder ökat. Många studentbostadsföretag uppger också att det finns ett behov av fler studentbostäder på respektive ort. Behovet varierar dock stort, från ett hundratal till flera tusen. På några orter finns också pågående nyproduktion som helt eller delvis möter det uppskattade behovet.

- Förhoppningsvis kan vi snart se att nyproduktionen ger effekt i form av en balanserad marknad på vissa orter. Men över hela landet behövs fler studentbostäder för att ge studenter en trygg boendesituation under studietiden. Och då krävs särskilda regelverk anpassade efter studentbostadens förutsättningar, avslutar Martin Johansson.

För mer information:
Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén