2010-04-15 12:01Pressmeddelande

Fortsatt orättvis beskattning av studentbostäder

null

I drygt två år har bostadsminister Odell sagt sig vilja förändra fastighetsavgiften för studentbostäder. Idag missade regeringen sista chansen att infria förändringen innan valet. I vårbudgeten som presenterades idag nämns istället att inkomsterna från fastighetsavgiften förväntas öka på grund av stigande index och fastighetspriser. Med andra ord raka motsatsen mot vad studentbostadsbranschen hoppats på.

Sedan 2008 har bostadsminister Odell gång på gång sagt sig vilja förändra den orättvisa fastighetsbeskattningen på studentbostäder utan att det hänt något. I vårbudgeten som presenterades idag fanns en sista chans till förändring innan valet. En chans som inte togs.

- Vi är naturligtvis besvikna och hade hoppats att regeringen äntligen skulle göra något åt den orättvisa beskattningen av landets studentbostäder, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen.

Idag är det samma skattesats på ett rum i studentkorridor utan vare sig kök eller badrum, som en femrummare på strandvägen i Stockholm med alla faciliteter, en orimlighet som ytterst drabbar de studenter som bor i studentbostad. I vårbudgeten skriver regeringen också att intäkterna från fastighetsavgiften förväntas öka framöver till följd av stigande index och fastighetspriser, vilket i klarspråk betyder ännu högre fastighetsavgift på studentbostäder.

- Att ha både bostadsministern och statliga Boverket i ryggen räcker visst inte, men vi kommer givetvis fortsätta jobba för en rättvisare beskattning av landets studentbostäder, avslutar Kerstin Brolén.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen – för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.
För mer information

Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén