2008-11-14 14:22Pressmeddelande

Gamla nyheter indikerar ett stort misslyckande

null

Enligt den rapport om ungas boende som Boverket publicerade i veckan kommer boendesituationen för unga förvärras de kommande åren.
- Det verkar komma som en överraskning för många, men detta är ett scenario vi varnat för i över ett år, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF.

Enligt Boverkets rapport är det främst storstäderna som kommer drabbas, orter som dessutom tillhör Sveriges största studentorter. I t.ex. Stockholm och Göteborg råder idag redan brist på studentbostäder, ett ökat tryck på bostadsmarknaden generellt leder per automatik till ett ökat tryck på studentbostadsmarknaden.

- Det skulle behövas över 2000 studentbostäder bara i Stockholm för att möta dagens efterfrågan. Med ett ökat tryck säger det sig självt hur situationen kommer att bli, säger Kerstin Brolén.

Boverkets prognos för antalet studentbostäder som färdigställas 2007-2008 ser ut att halveras, från ungefär 2800 till 1400 bostäder. Detta trots att investeringsstimulans och räntebidrag betalas ut till dessa byggen. Med nuvarande politik ser Boverkets prognoser inte mer positiva ut, vilket indikerar ett bostadspolitiskt misslyckande från såväl den förra, som den nuvarande regeringen.

- Vad som behövs nu är kraftiga åtgärder för att bryta trenden, inte minst för att bygga fler studentbostäder, avslutar Kerstin Brolén.


Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information
Martin Johansson
Informatör, SSBF

031780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén