2016-07-07 09:58Pressmeddelande

Gbg7000+ studentbostäder: Bygg minst 7000 studentbostäder till 2026!

null

Studentbostadsbristen i Göteborg riskerar att tvinga unga att välja andra studieorter. Idag har elva aktörer ställt sig bakom programförklaringen Gbg7000+ studentbostäder, där de tillsammans ska verka för att minst 7 000 permanenta studentbostäder byggs under perioden 2016-2026. Bland aktörerna finns Göteborgs Förenade Studentkårer, Chalmers studentbostäder, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Akademiska Hus, med flera.

Göteborg har två starka lärosäten som lockar studenter från hela Sverige och resten av världen. Bristen på boende påverkar stadens och lärosätenas attraktivitet negativt och Göteborg riskerar att gå miste om den kraft och vitalitet som studenternas närvaro innebär.

Göteborg är Sveriges ledande industristad som tillsammans med andra näringar utvecklas mot ett allt större kunskapsinnehåll – staden utvecklas mot en kunskapsekonomi med ett stort och växande kompetensbehov. För Göteborg är det därför av stor vikt att studenterna kommer hit men också att de stannar kvar efter utbildningsperioden. Ju mer etablerade studenter är desto större är chansen att de stannar och blir yrkesverksamma i Göteborg efter studierna.

Göteborgs Stad planerar för 4 000 studentbostäder till 2021 (exklusive bostäder med tillfälligt bygglov) vilket ger totalt cirka 14 000 studentbostäder i Göteborg. Parterna inom Gbg7000+ studentbostäder vill stärka och förlänga denna positiva satsning. Enligt en rapport beställd av samverkansgruppen kommer det att finnas kring 38 000 helårsstudenter i Göteborg år 2025, förutsatt den nuvarande utvecklingstakten. Då behövs minst 18 000 studentbostäder för att det ska vara möjligt för en nyantagen student att hitta en bostad och etablera sig. Genom att skapa minst 7000 studentbostäder i Göteborg under perioden 2016-2026 kan problemen motverkas och regionen riskerar inte längre att hamna efter i den regionala utvecklingen eller som kunskapsstad.


Målsättningar för Gbg7000+ studentbostäder

  • minst 7000 nya inflyttningsklara permanenta studentbostäder byggs i Göteborg under perioden 2016-2026.
  • utveckla kunskapsstaden Göteborg genom campusnära bostäder och naturliga mötesplatser.
  • närliggande kommuner samverkar i frågor som exempelvis byggnation och kollektivtrafik.
  • tydliggöra studenternas betydelse för staden och öka kunskapen kring studentbostäder som boendeform.
  • utveckla och effektivisera studentbostadsmarknaden i Göteborg.
  • utveckla nya sätt att bygga studentbostäder och skapa en mångfald av boendeformer.
  • involvera och samverka med alla relevanta aktörer för att nå målsättningen.


Gbg7000+ studentbostäder samverkanspartners
Pam Fredman, rektor 
Göteborgs universitet 

Stefan Bengtsson, rektor
Chalmers tekniska högskola

Joakim Wallin, vd
Chalmers Studentbostäder

Magnus Paulsson, vd
SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Andreas Sjöö, ordförande
GFS – Göteborgs Förenade Studentkårer

Martin Johansson, generalsekreterare
Studentbostadsföretagen

Martin Öbo, tf. fastighetsdirektör
Göteborgs Stad, Fastighetskontoret

Birgitta van Dalen, regiondirektör
Akademiska Hus region Väst

Johan Trouve, vd
Västsvenska handelskammaren

Mariette Hilmersson, vd
Förvaltnings AB Framtiden

Birgitta L-Öfverholm, chef
Näringslivsgruppen, Göteborg & CO


För ytterligare information kontakta talespersonerna för Gbg7000+ studentbostäder
Joakim Wallin, vd Chalmers Studentbostäder
Tel: 031-772 97 10
E-post: joakim.wallin@chalmersstudentbostader.se

Magnus Paulsson, vd SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
Tel: 031-333 63 55
E-post: magnus.paulsson@sgsstudentbostader.se

Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
Tel: 031-63 24 53
E-post: Birgitta.HohlfaltvanDalen@akademiskahus.se


Rapport: Studenter och studentbostäder i Göteborg
På uppdrag av samverkansgruppen Gbg7000+ studentbostäder har Inobi Analys och Arkitektur tagit fram en rapport studenter och studentbostäder i Göteborg. Läs den på www.gbg7000.se


Fakta: Gbg7000+ studentbostäder
Gbg7000+ studentbostäder är en samverkansgrupp där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026. Vi vill dessutom utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för staden. För att nå våra målsättningar vill vi involvera och samverka med alla relevanta aktörer.

Läs mer på www.gbg7000.se (under uppbyggnad).
Följ oss på www.twitter.com/gbg7000 (startas inom kort).

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén