2014-11-25 12:11Pressmeddelande

​Göteborg Energi huvudpartner till Student Switch Off i Göteborg

null

Tävlingen Student Switch Off:s huvudpartner i Göteborg är det kommunala energibolaget Göteborg Energi, som kommer finnas med under kampanjens samtliga fyra tävlingsomgångar. Samarbetet syftar till att utbyta erfarenheter och kunskap mellan energibolag och energianvändare.

Student Switch Off, energibesparingstävlingen för studenter boendes i korridorer, lanserades i Sverige tidigare i höstas. Nu kan vi presentera Göteborg Energi som huvudpartner för den delen av kampanjen som utförs i Göteborg. Samarbetet sträcker sig över hela kampanjen på två läsår fram till vårterminen 2016. 

- Med Göteborg Energi som samarbetspartner förstärker vi tävlingens syfte om att bidra till en mer hållbar värld. Bolagets kunskap och erfarenhet kommer att bidra stort till tävlingens avtryck och fortsättning, säger Erica Sjölin, projektledare för Student Switch Off.

Syftet med Student Switch Off - att bidra till ett hållbart samhälle - stämmer väl överens med bolagets uppdrag och vision. Göteborg Energi bidrar med både kunskap om energibesparing till de tävlande studenterna och priser till de vinnande korridorerna i Göteborg.

- Student Switch Off är ett utmärkt tillfälle att stödja ett konkret arbete som ligger helt i linje med vårt uppdrag och våra mål. Vi skall vi bidra till ett hållbart Göteborg och i det arbetet är energieffektivisering högt prioriterat. Genom samarbetet når vi ut till en viktig målgrupp som vi vill inspirera till att bli medvetna energikonsumenter, säger sponsoransvarig Anette Myrheim.


För mer information:

Erica Sjölin, projektledare
erica@studentbostadsforetagen.se
031-7804574

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi
Cecilia.erdalen@goteborgenergi.se
070-466 04 28

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén