2014-08-13 11:00Pressmeddelande

GreenDoor ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

null

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen får ytterligare en ny entreprenörsmedlem. Det stockholmsbaserade företagen GreenDoor Fastigheter förvaltar idag vanliga hyresrätter, men byggstart för studentbostäder är planerad under 2014.

Totalt blir det 205 studentbostäder, varav 135 i Sollentuna och 70 i Årsta. Byggprojekten har ett långsiktigt perspektiv och GreenDoor har målet att bygga så hållbart och miljövänligt som möjligt.

Medlemskapet i Studentbostadsföretagen ser GreenDoors VD som ett tillfälle att skaffa en bra kunskapsgrund inför steget in på studentbostadsmarknaden.

-  Vi ser fram emot ett givande erfarenhetsutbyte inom Studentbostadsföretagen, säger Tomas Toll, VD på GreenDoor Fastigheter.

-  Med vår ambition att bygga upp ett förvaltningsbestånd av studentbostäder känns det viktigt att vara del av denna viktiga branschorganisation och delta i dess arbete, avslutar han.

Att branschorganisationen får fler entreprenörsmedlemmar gynnar både branschen och organisationen på flera sätt, menar Studentbostadsföretagens medlemsansvariga Erica Sjölin.

-  Dels kan vi i föreningen skapa ett ännu bredare kunskapsutbyte, vilket gynnar både de som äger, förvaltar och bor i studentbostäder. Men framförallt är det roligt att se nya aktörer på marknaden, det är något som det i allra största grad behövs ännu fler av, säger Erica.

Om GreenDoor
GreenDoor projektutvecklar, bygger och hyr ut smarta, funktionella bostäder i Mälardalen och andra områden där behovet är stort. Fokus ligger på studentbostäder, ungdomsbostäder och andra smarta, yteffektiva hyresbostäder. De utvecklar ständigt sin kunskap om studenter och andra ungdomars behov, önskemål och drömmar runt det egna boendet.

För mer information:
Erica Sjölin 
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén