2011-03-02 13:59Pressmeddelande

Hagtornet Fastighets AB ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Det Upplands Väsby baserade fastighetsbolaget Hagtornet Fastighets AB blev medlemmar i branschorganisationen Studentbostadsföretagen under måndagen. Genom medlemskapet stärker Studentbostadsföretagen sin position som den självklara aktören i studentbostadsfrågor i Sverige.

- Under måndagen blev medlemskapet för Hagtornet fastighets AB klart och det är glädjande att ytterligare en aktör på studentbostadsmarknaden söker medlemskap i Studentbostadsföretagen, säger Generalsekreterare Martin Johansson.

Hagtornet Fastigheter har totalt 312 studentbostäder, bland annat i Kista där de i dagsläget hyr ut till Stockholms Universitet och KTH. Bolaget ser en växande marknad inom studentbostadsmarknaden och Studentbostadsföretagen välkomnar Hagtornet Fastighets AB som medlemmar och ser fram emot ett konstruktivt samarbete.

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen –
skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet
.

För mer information:

Martin Johansson
tf Generalsekreterare

031-780 45 72

martin@studentbostadsforetagen.se

Martin Kumar
Informatör

031-780 45 73

martin.kumar@studentbostadsforetagen.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén