2006-02-10 10:30Pressmeddelande

Hällefors åter på studentbostadskartan

null

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo har beviljats medlemskap i Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder. Under drygt två veckor har Hällefors varit borta från landets studentbostadskarta, men nu finns orter åter där.

”Vi är mycket glada för att Sbo ansökt om medlemskap och ser fram emot ett gott samarbete” säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för SSBF i en kommentar.

”Svenska Studentbostadsföreningen som idag representerar drygt 80 % av landets studentbostadsbestånd ser det endast som positivt att fler ansluter sig till organisationen
och därigenom samarbetet för en långsiktigt god och hållbar studentbostadspolitik i Sverige” avslutar Ulf Bingsgård.

Under drygt två år var Hällefors Bostads AB medlems i SSBF. Den 1 februari sålde Hällefors Bostad AB sålde sina studentbostäder till Statens Bostadsomvandling AB. Hällefors Bostads AB lämnade organisationen den 31 januari. Därmed försvann Hällefors som ort från den nationella studentbostadsportalen www.sökstudentbostad.se. Idag har Sbo beviljats medlemskap så nu återvänder Hällefors som sökbar ort på portalen.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén