2021-08-27 09:13Pressmeddelande

Här är lättast att få studentbostad i höst

Inför höstterminsstarten finns tillgängliga studentbostäder på flera orter runt om i Sverige. En kombination av ökad nyproduktion och effekter av coronapandemin har skapat ett tillfälligt överskott av studentbostäder på flera studieorter.

Branschorganisationen Studentbostadsföretagens Studboguide presenterar varje år studentbostadsläget inför terminsstart och över hela året. För första gången sedan Studboguiden publicerades är antalet orter med överskott av studentbostäder, sett över hela året, fler än de med brist. På flera håll finns också lediga bostäder med inflytt under början av höstterminen.

Det tydliga skiftet beror delvis på att byggtakten i studentbostadsbranschen varit hög de senaste åren. På orter som tidigare haft stor brist, till exempel Linköping, Skövde och Uppsala, har nya studentbostäder de senaste åren skapat kortare köer och möjlighet för fler nyantagna studenter att få studentbostad.

Men pandemin spelar naturligtvis också stor roll. På flera av de orter som gått från en balanserad marknad till överskott i år anges pandemin som orsak. Dels för att distansstudier minskat efterfrågan generellt, men också för att de internationella studenterna nästan helt uteblivit. Landets högskolor menar att fler internationella studenter väntas i år, men att det fortfarande är oklart hur många de blir. Visumförseningar och hemländernas restriktioner är några hinder.

- Samtidigt som vi inte är tillbaka på tidigare nivåer, ser vi nu en ökad efterfrågan på studentbostäder igen jämfört med i fjol. Det är viktigt att inte dra för stora växlar på det tillfälliga hacket i kurvan, för det mesta tyder på att efterfrågan på studentbostäder kommer öka än mer när pandemin avtar ordentligt. Nästa höst kan vi stå inför ett nytt läge, om de internationella studenterna återvänder och högskolan återgår fullt ut till campusundervisning, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Pandemin har också satt ljuset på andra utmaningar på studentbostadsmarknaden. Under förra läsåret rådde det vid höstens terminsstart brist på studentbostäder på 16 orter. På våren hade underskottet förvandlats till balans på tre orter och överskott på elva orter. Studenternas bostadssituation är tuffare än den behöver vara på hösten och vårens vakanser skapar kostnader.

- Det är tyvärr omöjligt att uppnå balans på studentbostadsmarknaden med de förutsättningar som nu råder. Samtidigt som vi behöver bygga ikapp studentbostadsbristen på vissa orter, handlar det också om att få ett bättre flöde över året. Det behövs politiska reformer som gör att vi kan tillgängliggöra fler bostäder i rätt tid, men högskolorna behöver också ta ett ansvar och till exempel verka för fler programstarter på vårterminen, avslutar Stina Olén.

 

Orter med överskott (helårsbedömning)

 • Borlänge
 • Jönköping
 • Karlshamn
 • Norrtälje
 • Piteå
 • Skellefteå
 • Sundsvall
 • Växjö

 

Orter med balans (helårsbedömning)

 • Eskilstuna
 • Falun
 • Gävle
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Kalmar
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Kiruna
 • Linköping
 • Luleå
 • Norrköping
 • Skövde
 • Trollhättan
 • Varberg
 • Visby
 • Västerås
 • Örebro
 • Östersund

 

Orter med brist (helårsbedömning)

 • Borås
 • Göteborg
 • Lund
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå
 • UppsalaOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén