2018-05-23 14:06Pressmeddelande

​Heimstaden nytt medlemsföretag i Studentbostadsföretagen

null

Med sina nästan 5 000 studentbostäder är Heimstaden Förvaltnings AB nytt medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Företaget, som förvaltar olika typer av bostäder, har studentbostäder på åtta orter runt om i landet.

- Det är jätteroligt att få med Heimstaden som de senaste åren expanderat sitt studentbostadsbestånd kraftigt. Härmed får vi in ytterligare en aktör som finns på flera orter, något som blir mer och mer vanligt på den svenska studentbostadsmarknaden, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

För Heimstaden är medlemskapet en källa till kunskap för vidare utveckling av verksamheten.

- Vi har de senaste året haft en kraftig tillväxt av studentbostäder. För att få en ökad förståelse för studenternas behov ser vi Studentbostadsföretagen som en viktig resurs och partner i arbetet för att stärka vårt erbjudande till studenterna, säger Maria Petersson, vd för Heimstaden Förvaltnings AB.


Om Heimstaden
Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden har cirka 30 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om cirka 50,3 mdkr. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Heimstaden har över 4 800 studentlägenheter i åtta städer; Skellefteå, Luleå, Linköping, Växjö, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå.


För mer information:
Erica Sjölin 
Medlemsansvarig 
Telefon: 031 – 780 45 74 
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén