2008-07-09 14:00Pressmeddelande

Hitta studentbostaden snabbt och lätt

null

Efter att under våren varit under rekonstruktion är portalen för studentbostäder, sökstudentbostad.se, åter uppe på nätet. På sidan är studentbostadsföretag från hela landet representerade och bara ett knapptryck bort.

Sökstudentbostad.se lanserades ursprungligen 2004 och har sedan dess tjänstgjort som den enda adress en bostadssökande student behöver komma ihåg. Ungefär 80 procent av landets studentbostäder finns representerade på sidan, vilket underlättar bostadssökandet för landets studenter.

Ansiktslyftningen för sökstudentbostad.se har bidragit till att sidan nu är tydligare och informationen lättillgängligare än förut. Portalen ägs och drivs av Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, och de representerade företagen på sidan är också medlemmar i SSBF.

Besök sidan genom www.sökstudentbostad.se eller www.sokstudentbostad.se

Mer information ges av

Martin Johansson
Informatör SSBF

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén