2017-04-24 11:37Pressmeddelande

​Högsta nyproduktionen av studentbostäder på 15 år

null

Nyproduktionen av studentbostäder fortsätter att öka under 2016 och 2017. Under 2017 förväntas minst 3 948 studentbostäder stå klara, en nivå som inte uppnåtts sedan 2002. Det är framförallt i Stockholm som studentbostadsbyggandet tilltar, mycket tack vare att flera nya aktörer etablerat sig.

Årets lägesrapport om Sveriges studentbostadsbyggande visar att nyproduktionen av studentbostäder är på väg mot nya rekordnivåer. Under 2016 färdigställdes minst 2 504 studentbostäder och under 2017 ökar antalet till 3 948 studentbostäder.

- Över 6 000 nya studentbostäder på två år är ett mycket välkommet tillskott på en marknad som på många sätt är obalanserad, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Anledningarna till att byggandet ökar är flera. Studentbostadsaktörerna själva pekar bland annat på lägre bullerkrav som skapar mer tillgänglig mark och ökat fokus från kommunerna. De senaste årens brist har även skapat en attraktiv marknad för fler privata aktörer. Under 2017 står privata företag för 2 353 av de nybyggda studentbostäderna, det vill säga över hälften. 

8 av 10 studentbostäder byggs i Stockholm
Mycket av nyproduktionen sker i Stockholm, 8 av 10 färdigställda studentbostäder under 2017 byggs i huvudstaden. Många år av stor brist har skapat en attraktiv marknad för nya aktörer och idag är antalet företag som bygger i området fler än någonsin. Bakom ökningen ligger också ett långsiktigt påverkansarbete från flera aktörer, bland annat genom samverkansprojektet Sthlm6000+ som går i mål 2017.

- Sthlm6000+ har på ett unikt sätt samlat kommuner, länsstyrelse, högskolor, studenter och byggherrar för att gemensamt skapa förutsättningar för byggande, vilket har det gett en målmedvetenhet som inte riktigt funnits förut, förklarar Ingrid Gyllfors, vd på Stockholms studentbostäder

På andra håll i landet är läget annorlunda. Under 2017 byggs det knappt en enda studentbostad i varken Lund, Uppsala eller Göteborg. Dessa orter får dock ett större tillskott av studentbostäder från nästa år och framåt

- Studentbostadsbyggandet är på gång i Göteborg, och att det är något av ett pausår just 2017 beror till största del på att detaljplanearbetet är svårt att förutspå. Vi tar igen det från 2018 och framåt, säger Magnus Bonander, fastighetschef på SGS Studentbostäder

Bristen fortfarande stor
Idag saknas det fortfarande runt 17 000 studentbostäder. Även om nuvarande byggtakt är ett stort steg framåt behöver den hålla i sig många år framöver för att skapa en balanserad marknad.

- Bättre förutsättningar för att skapa fler studentbostäder bör vara ett fortsatt prioriterat område för såväl regeringen som kommuner, till exempel genom snabbare planprocesser, bättre marktillgång och förenklat regelverk, avslutar Martin Johansson.

  • Se tabeller i bifogad fil


För mer information:
Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén