2014-10-16 09:27Pressmeddelande

HSB Living Lab ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Framtidsprojektet HSB Living Lab är ny entreprenörsmedlem i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Det är en annorlunda medlem eftersom HSB Living Lab inte bara är studentbostäder, utan samtidigt ett levande forskningslab.

Byggnaden, som förutom bostäder även kommer innehålla forskningsstationer och gemensamhetsutrymmen, beräknas stå klar 1 oktober 2015 på Chalmers campusområde i Göteborg. Det är ett nytt tillskott i branschorganisationen på flera sätt. Konceptet med boende och forskning är unikt både för den svenska studentbostadsmarknaden och för Studentbostadsföretagen. Det erfarenhetsutbyte som ofta går i dubbel riktning för medlemsföretag i branschorganisationen får i och med HSB Living Labs inträde både ny utsträckning och ytterligare fördjupning.

-  HSB Living Lab kommer att forska på boende, allt från beteende till materialval, vilket ger nya insikter i bostäder generellt och studentboende specifikt. Det kommer vi och övriga bostadsbranschen få stor nytta av, berättar Erica Sjölin som är medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen

-  Samtidigt hoppas vi och våra tidigare medlemsföretag kunna bidra med kunskap för att skapa en så bra grund som möjligt för HSB Living Lab att utgå ifrån, avslutar hon.


Om HSB Living Lab
HSB Living Lab är kommer stå klart för inflyttning på Chalmers campusområde 1 oktober 2015. Det är ett samverkansprojekt mellan flera olika intressenter. Genom interaktion mellan forskare och människor och med bostäder i ständig förändring ska man att testa nya tekniska och arkitektoniska innovationer för att samla in kunskap till framtidens boende.


För mer information:
Erica Sjölin  
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén