2013-11-20 16:34Pressmeddelande

HSK fastigheter AB ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen hälsar Hsk Fastigheter AB välkommen in i föreningen. Bolaget är branschorganisationens tredje medlemsföretag i Halmstad.

- Hsk Fastigheter AB är en etablerad studentbostadsaktör i Halmstad med stor andel av ortens studentbostäder, vi hälsar dem varmt välkomna och är glada över att de vill vara en del av vår förening och nätverk, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.


Hsk Fastigheter AB grundades år 2002, det är ett helägt dotterbolag till Halmstad Studentkår. Bolaget förvaltar drygt 600 lägenheter och rum runt om i centrala Halmstad.

Medlemmar i Studentbostadsföretagen från Halmstad är sedan tidigare Willhem och det kommunala bolaget Halmstad Fastighets AB.För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén