2012-10-03 08:55Pressmeddelande

Hyreshöjning lägre för studentbostäder

null

Hyrorna för studentbostäder ökar i genomsnitt med 2,36 procent under 2012. Det är drygt en halv procentenhet lägre än den ökning som SCB idag presenterar för hela hyresbostadsmarknaden.

Årets höjning av hyrorna för studentbostäder ökar i jämförelse med 2011, då de i genomsnitt steg med 1,93 procent. Trots det är årets höjning på 2,36 procent lägre än de 2,8 procent som SCB sammanställt för hela hyresmarknaden.

Den genomsnittliga hyran för en studentetta under 2011 var 37 766 kronor per år, eller 3 147 per månad vid 12-månadershyra. Årets hyreshöjning skulle därmed innebära att den genomsnittliga hyran för en studentetta 2012 är 38 657 kr/år eller 3 221 kr/månad. Hyran för ett korridorrum skulle bli 26 858 kr/år eller 2 238 kr/mån.

-        Studentbostadsbranschens hyreshöjning hamnar även i år under SCB:s riksgenomsnitt, något som visar på att studenternas ekonomi är en ständigt närvarande faktor när studentbostadsföretagen sätter sina hyror, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Trots att hyreshöjningen för studentbostäder är jämförelsevis låg, spenderar studenter en större andel av sin disponibla inkomst på hyra än vad icke-studenter gör. Nästan hälften, 44,5 procent, av studenternas disponibla inkomst går till hyra, medan samma andel för icke-studenter är 21,4 procent. Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén