2006-11-06 10:20Pressmeddelande

Inga fler studentbostäder

null

”- Den budget som regeringen presenterat kommer att slå hårt mot studenter och studentbostadsbranschen. Det lär bli stopp för många nybyggnadsplaner runt om i landet” säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF).

Vid årsskiftet går tiden ut för investeringsstimulansen som tillkom för att få fart på byggandet av studentbostäder och mindre hyresrätter. Regeringen väljer att inte förlänga detta stöd vilket får direkta konsekvenser på hyrorna i nyproducerade studentbostäder. Vidare föreslås i budgetpropositionen att räntebidragen skall upphöra. Nya bostäder får inga bidrag alls och befintliga räntebidrag fasas ut under den kommande femårsperioden.

”- I dagsläget ligger hyran för en nyproducerad studentetta, 25 kvadratmeter, i genomsnitt på 39 000 kronor per år. Den samlade effekten av borttagandet av stimulansen och räntebidragen är att inflyttningshyrorna blir 15-20 procent högre. De hamnar alltså på mellan 45 000 – 47 000 kronor per år” säger Ulf Bingsgård.

Studiemedlen höjs med 100 kronor per månad motsvarande inflationen. Till skillnad mot löntagare, som får en skattesänkning som ökar köpkraften, får studenterna ingen kompensation för att möta kostnadsökningarna såsom till exempel högre hyror.

Efter en rundringning bland medlemmarna i Svenska Studentbostadsföreningen är signalen tydlig – det kommer inte att påbörjas någon produktion av fler studentbostäder i Sverige efter det kommande årsskiftet. Uppfattningen är att det skulle bli orimliga hyresnivåer för studenterna.

” – De företag som hade planer att bygga kommande år, lägger dessa planer på is. Utan investeringsstöd eller bättre ekonomiska villkor för studenterna kommer inte byggandet av studentbostäder att återupptas” säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för SSBF i en avslutande kommentar.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén