2008-09-22 14:13Pressmeddelande

Inget ökat byggande med regeringens budget

null

I budgetpropositionen för 2009 finns få, för att inte säga obefintliga, åtgärder för att underlätta den ansträngda studentbostadsmarknaden. Viljan att öka byggandet av hyresrätter i allmänhet och studentbostäder i synnerhet lyser med sin frånvaro. Inte heller studenterna kan räkna med förbättrade villkor under 2009.

Budgeten som presenterades på måndagen innehöll inga överraskningar. Det enda förslag för hyresmarknaden är ett ökat schablonavdrag för uthyrning i andrahand. Nuvarande avdrag på 4000 kr/år föreslås bli 12000 kr/år. Bostadsminister Mats Odell uttryckte på studentbostadskonferensen StudBo08 i torsdags, att detta avdrag förväntas bidra till att bostadssituationen för studenter underlättas. Hur många bostadstillfällen det rör sig om ger man dock inte svar på.

I budgeten nämns också att regeringen under hösten kommer lägga förslag på att införa ägarlägenheter, något som på sikt också skulle kunna bli ett alternativ för studenter på hyresmarknaden.

Dock löser dessa två enda åtgärder inte de verkliga problemen att det på de attraktivaste studieorterna finns för få studentbostäder - och fler är inte i sikte. De dyra produktions- och förvaltningskostnaderna för studentbostäder skiljer sig från vanliga hyresrätter, vilket föranleder att särskilda insatser borde riktas mot dessa bostäder.

Odell och hans regeringskollegor menar att man istället för att ge bidrag till byggsektorn bör höja studenternas betalningsförmåga vilket skulle möjliggöra nybyggnationer trots höga kostnader. Men inte heller denna åtgärd finns med i årets budget, trots att samtliga allianspartier hade frågan som vallöfte.

Som regeringen tidigare flaggat för kommer det under 2009 att införas yrkeshögskola som samlar flertalet av dagens yrkesförberedande eftergymnasiala utbildningar under samma tak. Med största sannolikhet kommer detta att öka antalet studenter i landet, samtidigt som antalet bostäder för studenter ligger kvar på samma nivå.

Sammantaget innebär årets budget att bostadsbyggandet i Sverige fortsatt kommer att vara sämst i norden, samtidigt som studenterna kommer att vara bland de fattigaste i landet.

För mer information:

Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén