2019-04-29 11:50Pressmeddelande

Ingrid Gyllfors vald till ny ordförande för Studentbostadsföretagen

På föreningsstämman den 25 april i Uppsala valdes Ingrid Gyllfors till ny ordförande för Studentbostadsföretagen. Ingrid är vd på Stockholms studentbostäder och har suttit i Studentbostadsföretagens styrelse sedan 2015. Hon har tidigare haft rollen som vice ordförande.   

- Jag blev väldigt glad när jag fick frågan, jag tycker att vi arbetar med viktiga frågor som jag gärna vill vara med och påverka. Studentbostaden är för många unga en förutsättning att kunna förverkliga sina studiedrömmar. Vem vill inte vara med och skapa förutsättningar för det? säger Ingrid Gyllfors.  

I rollen som ordförande vill Ingrid fortsätta med de satsningar som redan påbörjats, men också hitta ett närmre samarbete med högskolor och studentorganisationer för att tillsammans förbättra studenternas möjlighet till en värdefull studietid.  

- Vi kommer fortsätta jobba för att bredda medlemsbasen – ju större andel vi representerar desto mer relevanta är vi. Vi driver sedan en tid även att få studentbostaden definierad som egen kategori i lagstiftningen, och det är helt avgörande för att kunna bygga och hyra ut studentbostäder anpassade för studenters behov, säger Ingrid.

Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen, välkomnar valet av Ingrid Gyllfors som ordförande.

- Jag är mycket glad att Ingrid Gyllfors valts till ny ordförande. Hennes engagemang och kompetens kommer att vara en stor tillgång för föreningen. Det är också en stor fördel att hon känner verksamheten väl genom sitt tidigare uppdrag som vice ordförande, säger Stina Olén.

Nya ledamöter i styrelsen
Även nya ledamöter valdes in till styrelsen. Simon Helmér, Studentbostäder i Linköping AB, valdes in som ny ordinarie ledamot samt vice ordförande. Marit Appelgren, ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, och Magnus Paulsson, SGS Studentbostäder, valdes in som nya suppleanter. Henrik Krantz, AF Bostäder, och Charlott Kroon, AB Skövdebostäder, valdes om som ordinarie ledamöter.

Se hela styrelsen på Studentbostadsföretagens webb >>Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 72 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén