2022-05-06 05:35Pressmeddelande

Jenny Wikström ny ordförande för Studentbostadsföretagen

På Studentbostadsföretagens föreningsstämma den 5 maj valdes Jenny Wikström till ny styrelseordförande. Jenny arbetar till vardags som fastighetschef på Uppsalahem med ansvar för företagets studentbostäder. 

- Jag tackar för förtroendet från stämman. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med styrelsen och kansliet för att skapa goda förutsättningar för Sveriges studentbostadsföretag att förvalta och utveckla nya och befintliga studentbostäder. Tillgången på bra studentbostäder är oerhört viktigt för landets universitet och högskolor, säger Jenny Wikström.

Jenny har tidigare varit suppleant i styrelsen och har jobbat i branschens sedan 2006, bland annat som studentbostadsansvarig på Kista studentbostäder och vd på Stiftelsen Östgötabostäder i Uppsala. Därmed tar hon med sig erfarenhet från både privata bolag, stiftelser och allmännyttan in i sin nya roll som ordförande. På agendan framöver ligger flera av branschens stora frågor.

- Vi har många viktiga områden som vi ska jobba vidare med. Till exempel hur vi kan göra studiekontroller på ett enklare sätt, där pågår det redan ett arbete med att få bättre och säker tillgång till Ladok. En annan viktig fråga där vi måste fortsätta jobba ihärdigt är att få studentbostaden definierad som en egen boendeform i lagstiftningen, säger Jenny.

På stämman valdes förutom Jenny Wikström två andra nya ledamöter in; Thomas Lilja, Studentbostäder i Linköping och Marit Appelgren, ByggVesta Fastighetsförvaltning. Nyvalda suppleanter är Martin Johansson, Basecamp Student och Javiera Tinoco, Stiftelsen Norrlandsgårdarna.

Susanne Malmgren, Akademiska Hus och Magnus Paulsson, SGS studentbostäder, valdes om som ledamöter. Karolina Ganhammar, Göteborgs universitet, valdes om som suppleant.

Se hela Studentbostadsföretagens styrelse

 Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.