2010-03-26 14:59Pressmeddelande

Kalmarhem blir medlemmar i Svenska Studentbostadsföreningen

null

Fredagen 26 mars blev Kalmarhem AB medlemmar i Svenska Studentbostadsföreningen. Tidigare har SSBF inte haft någon medlem från Kalmar vilket gör Kalmarhems inträde extra roligt.

Kalmar har länge varit en vit fläck på SSBF:s karta som vi numera kan sudda ut. Den 26 mars blev nämligen Kalmarhem medlemmar i SSBF. Med sina 1 061 studentbostäder bidrar Kalmarhem sedan årsskiftet med bostäder till studenter vid det nybildade Linnéuniversitetet.

- Vi glädjer oss åt att Kalmarhem ser värdet av att vara med i studentbostadsföretagens branschorganisation, och hälsar de varmt välkomna in i SSBF. Vi ser fram emot ett bra samarbete och utbyte av erfarenheter med Kalmarhem framöver, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare i SSBF.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen – för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.
För mer information
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén