2007-12-18 12:20Pressmeddelande

Kommunal fastighetsavgift orättvis för studentbostäder

nullFastighetsskattens avskaffande
Pressmeddelande 2007-12-18


Regeringen har beslutat att avskaffa fastighetsskatten till förmån för en kommunal fastighetsavgift på 1 200 kronor per år och lägenhet. Förslaget gynnar de allra flesta svenskar men inte studenterna, menar Svenska Studentbostadsföreningen SSBF.

I och med förslaget likställs en studentbostad, det vill säga en bostad med begränsad besittningsrätt, med övriga lägenheter i flerbostadshus. Tjugo kvadratmeter utan eget kök, och i vissa fall utan egen dusch och toalett, kommer att beskattas lika mycket som en lägenhet på tvåhundra kvadratmeter.

Studentbostäder uppfyller, enligt lagens mening, inte kraven på en fullvärdig bostad. Boverkets regelsamling för byggande av bostäder medger en rad undantag för studentbostäder, som till exempel minskade krav på plats för matlagning, matplats och förvaringsutrymmen. Är det då rimligt, frågar sig SSBF, att avgiftsbelägga studentbostäder på samma sätt som fullvärdiga bostäder?

Studentbostadsföretagens uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga studentbostäder till lägsta möjliga kostnad. I och med förändringen av fastighetsskatten, i kombination med de höjda taxeringsvärdena under 2007, stiger kostnaderna för studentbostadsföretagen, vilket i slutändan belastar studenternas ekonomi i form av höjda hyror. Även den tidigare beslutade avtrappningen av räntebidragen driver upp kostnaderna för hyresbostäder. Samtidigt har inte studiebidrag och studielån hängt med i kostnadsutvecklingen.

Regeringens handlande får direkta konsekvenser på studenternas ekonomi. Studenter är redan idag en av landets ekonomiskt svagaste grupper. 1989 gick 18 % av studentens disponibla inkomst till hyra. Idag går drygt 40 % till hyra. Detta ska jämföras med cirka 29 % av disponibel inkomst för normalhushåll.

Vill regeringen satsa på universitet och högre utbildning i Sverige är detta inte sättet att gå till väga, bedömer SSBF. Utan studentbostäder till rimliga kostnader kan inte universitet och högskola fungera. En slopning av avgiften för studentbostäder är förknippad med cirka 50 miljoner kronor; en relativt liten minskning av skatteintäkterna för att förbättra villkoren för studenterna.


Vid frågor, kontakta:

Kerstin Brolén,
Generalsekreterare, Svenska Studentbostadsföreningen SSBF
Telefon: 031-780 45 70 alternativt 0704-92 22 70


Svenska Studentbostadsföreningen SSBF är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Organisationen representerar drygt 54 000 av landets cirka 69 000 studentbostäder genom sina 50 medlemmar.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén