2011-08-18 15:22Pressmeddelande

Korrigering av sista anmälningsdag till StudBo11

null

I det tidigare pressmeddelandet som skickades ut idag om StudBo11 i Göteborg smög sig tyvärr in en felaktighet gällande sista anmälningsdag till konferensen. Sista anmälningsdag är 22 augusti och inget annat. Anmälan görs via www.studbo11.se

Studentbostadskonferensen StudBo11 arrangeras av SGS Studentbostäder och Studentbostadsföretagen och pågår 21-22 september i Göteborg. Temat för konferensen i år är framtidens studentboende vilket kommer att belysas genom, föredrag, diskussioner, studiebesök och inte minst en koncept- och entreprenadtävling som arrangeras i samband med konferensen.

Mer att läsa om konferensen finns i dokumenten nedan och på konferensens hemsida, www.studbo11.se

__________________________________
SGS Studentbostäder äger och förvaltar drygt 7 200 bostäder och är en icke vinstdrivande stiftelse. 

Vi arbetar för att skapa de bästa möjliga boendeförutsättningarna för högskolestuderande i Göteborg.  Efterfrågan på studentbostäder är mycket stor och vi fortsätter bygga för framtiden.

__________________________________
Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén