2014-04-17 11:34Pressmeddelande

Krebo ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Det Karlshamnsbaserade företaget Krebo är branschorganisationen Studentbostadsföretagens senaste tillskott. Med 715 studentbostäder placerade på sex olika orter tar de med sig ny kunskap och andra perspektiv in i föreningen.

-  Till skillnad från många av våra nuvarande medlemsföretag arbetar Krebo på flera orter samtidigt, något som kommer bli allt vanligare i framtiden. Det ger vår organisation ytterligare en dimension och gör utbytet av erfarenheter inom nätverket ännu mer intressant, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Krebo är ett privatägt fastighetsbolag som specialiserat sig på mindre lägenheter med huvudsaklig inriktning på att hyra ut till studenter och ungdomar. Krebo förvaltar idag lägenheter i Lund, Kristianstad, Växjö, Karlskrona, Trollhättan och Karlstad.

-  Att arbeta med studentbostäder innebär en speciell typ av förvaltning där vi ser ett stort värde i att samarbeta för att hitta effektiva lösningar tillsammans med andra studentbostadsföretag. Vi ser fram emot ett givande och tagande och många intressanta möten framöver, säger Niclas Wikell, Vd på Krebo


För mer information:

Erica Sjölin 
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Martin Johansson
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.seStudentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén