2012-02-23 14:19Pressmeddelande

Låga siffror för studentbostadsbyggande kan höjas

null

Enligt SCB:s årliga rapport påbörjades 151 studentbostäder förra året runt om i Sverige, den lägsta siffran på 16 år.

-        För att nå en väl fungerande studentbostadsmarknad behövs cirka 20 000 nya bostäder, 151 stycken påbörjade under förra året är en pinsam siffra som beror på en dåligt fungerande bostadspolitik för studentbostäder, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Branschorganisationen har tidigare under året presenterat ett eget åtgärdsprogram, skapat utifrån studentbostadsmarknadens egna aktörer.

-        De är våra medlemmar som vill bygga nya studentbostäder, men i dagsläget är det lättare sagt än gjort. I vårt åtgärdsprogram är det studentbostadsföretagen själva som fastslår vilka åtgärder som bör tas för att få igång byggandet, avslutar Martin Johansson.

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén