2009-10-01 14:21Pressmeddelande

Lägre hyreshöjningar för studentbostäder

null

Den genomsnittliga hyreshöjningen för landets hyresrätter var 3,3 procent mellan 2008 och 2009 rapporterade SCB på onsdagen. För landets studentbostäder ligger den genomsnittliga hyreshöjningen på 2,71 procent mellan 2008 och 2009. Sett till hur genomsnittet är uträknat är den verkliga skillnaden egentligen ännu större.

Mellan 2008 och 2009 höjdes hyrorna med i genomsnitt 3,3 procent för landets hyresrätter rapporterar SCB i en rapport som publicerades 30 september. Under året har även Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, bett sina medlemmar rapportera in genomförda hyreshöjningar för samma period. Resultatet visar att den genomsnittliga hyreshöjningen är runt 0,5 procent lägre för landets studentbostäder än för lägenhetsbeståndet i övrigt.

Dock är den verkliga skillnaden antagligen ännu större. I SCB:s rapport har lägenheter som genomgått större förändringar (t.ex. renoveringar) uteslutits ur statistiken vilket håller siffrorna nere. I SSBF:s undersökning är däremot samtliga hyreshöjningar med. Hade uträkningarna skett på samma sätt hade antagligen skillnaden i hyra varit större än vad den är idag.

Kostnaderna för att förvalta studentbostäder är generellt sett högre än för vanliga bostäder, bl.a. beroende på att omflyttningen är flera gånger högre än för vanliga hyresrätter. Trots detta är hyreshöjningarna alltså lägre bland studentbostadsföretagen.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén