2010-07-14 12:04Pressmeddelande

Långa köer väntar nya studenter

null

Studentbostadsföretagens guide till bostad visar på ökad efterfrågan på studentbostäder inför höstterminsstarten.

 

I dagarna kommer antagningsbeskeden till de som sökt till universitet och högskola inför höstterminen. I samband med detta får många blivande studenter reda på var de ska börja studera till hösten, vilket innebär att man på allvar kan börja söka studentbostad. På många håll är det dock en dyster bostadsverklighet som möter de nyantagna studenterna. Förra året rapporterade Studentbostadsföretagen om kraftigt ökad efterfrågan på studentbostäder, en trend som verkar hålla i sig även i år.

I en enkät som Studentbostadsföretagen genomförde i början av juli visas att köerna fortsätter att öka på flera av landets studieorter. Värst är situationen i Stockholm där det redan i början av juli krävdes kötid på över ett år för att få en studentbostad. Även Uppsala, Lund, Göteborg och Växjö är orter där det krävs lång kötid för att få studentbostad. Eftersom de flesta kötiderna är insamlade innan antagningsbeskeden nått studenterna innebär det att köerna kommer att vara ännu längre vid terminsstarten.

- Det är inte någon vågad gissning att det kommer krävas kötid på upp mot ett år i exempelvis Göteborg eller Lund för att få en studentbostad i början av augusti, säger Martin Johansson, informatör på Studentbostadsföretagen.

Linköping är idag den enda av de största studentstäderna där det i dagsläget inte krävs någon kötid för att få en studentbostad, medan orter som exempelvis Falun, Örebro, och Kalmar erbjuder bostadsgaranti för nyantagna studenter. Bostadsgarantin ser olika ut på olika orter men innebär i regel att nyantagna studenter som inte bor på orten sedan tidigare är garanterade en bostad om de blir antagna till universitet eller högskola på orten.

Anledningen till att köer och efterfrågan på studentbostäder fortsätter att öka beror på främst på stora ungdomskullar och rådande konjunktur vilket gör att väldigt många börjar studera.

- Eftersom ungdomskullarna fortsätter att öka samtidigt som det i stort sett inte byggs några nya studentbostäder kommer köer och efterfrågan på studentbostäder med största sannolikhet öka även de kommande åren, avslutar Martin Johansson.

En fullständig sammanställning av Studentbostadsföretagens enkät om köer och efterfrågan finns att ladda ner på
www.studentbostadsforetagen.se
Studentbostadsföretagen
är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen – att skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet.
Mer information:
Martin Johansson
Informatör
031-780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se
www.studentbostadsforetagen.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén