2009-01-16 11:20Pressmeddelande

Laurentiistiftelsen blir medlemmar i Svenska Studentbostadsföreningen

null

Det nya året börjar med att ytterligare en studentbostadsaktör i Lund går med i Svenska Studentbostadsföreningen. Vi hälsar Laurentiistiftelsen varmt välkomna som medlemmar i branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder, SSBF.

Med sina 144 studentbostäder på Kastanjegatan i Lund är Laurentiistiftelsen en av Lunds flera mindre studentbostadsaktörer. Laurentiistiftelsen är en fristående studentbostadsstiftelse som också har en kyrka inom svenska kyrkan.

- Vi är naturligtvis glada att Laurentiistiftelsen vill bli medlemmar i SSBF, och det är extra kul eftersom vårat arbete mot exempelvis fastighetsavgiften var en faktor till att Laurentiistiftelsen ville bli medlemmar, säger SSBF:s generalsekreterare Kerstin Brolén.

Svenska Studentbostadsföreningen hälsar Laurentiistiftelsen varmt välkomna och ser fram emot ett bra samarbete för att utveckla landets studentbostadsfrågor.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén