2014-12-01 15:44Pressmeddelande

Liten hyreshöjning för studentbostäder

null

Hyrorna för studentbostäder ökade i genomsnitt med 1,64 procent under 2014. Hyreshöjningen är på samma nivå som för landets samlade hyresbostadsbestånd, vars hyror i genomsnitt höjdes med 1,7 procent (källa: SCB).

Hyreshöjningen för studentbostäder är lägre i år jämfört med 2013 och 2012 då hyrorna höjdes med 1,94 respektive 2,39 procent. Under samtliga år har ökningen av hyrorna för studentbostäder följt den generella utvecklingen av landets bostadshyror.

De allmännyttiga bostadsföretagens höjning av studentbostadshyrorna är närmast branschens genomsnitt med en genomsnittlig hyreshöjning på 1,59 procent. Stiftelserna ligger något högre med 1,76 procent och de privata aktörerna lägst med 1,46 procent.

För ett korridorrum innebär hyreshöjningen i genomsnitt 38 kronor per månad och för en studentetta 55 kronor per månad. Samtliga exempel är beräknade på tolvmånadershyror.

Informationen är insamlad från Studentbostadsföretagen medlemsföretag under 2014. 45 studentbostadsföretag har deltagit i sammanställningen.

Ökning i kronor Ny, genomsnittlig hyra
Korridorrum 38 kronor 2 335 kronor/månad
Studentetta 55 kronor 3 392 kronor/månad
Studentlägenhet 86 kronor 5 335 kronor/månad


För mer information:

Martin Johansson
Generalsekreterare
031 – 780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén