2006-06-26 09:59Pressmeddelande

Luleå stärker sin position på studentbostadskartan

null

Fastighets AB Porsön har ansökt och beviljats medlemskap i Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder. SSBF representerar drygt 80 % av studentbostadsbeståndet i Sverige och arbetar för en positiv långsiktigt utveckling av studentbostadsfrågorna i landet.

”Vi är mycket glada för att Fastighets AB Porsön har ansökt om medlemskap och ser fram emot ett gott samarbete. Det är alltid lika trevligt att få välkomna en ny medlem i samarbetet kring studentbostadsfrågorna” säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för SSBF i en kommentar.

”Jag tror att det är mycket positivt för Luleå som studieort att studentbostadsaktörerna på här tar dessa frågor på allvar och samverkar genom oss som branschorganisation.” avslutar Ulf Bingsgård.

Möjligheten att synas för bostadssökande studenter i Luleå ökar. Kopplat till medlemskapet i Svenska Studentbostadsföreningen är att man blir sökbar via den nationella studentbostadsportalen www.sokstudentbostad.se.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén