2017-06-21 14:25Pressmeddelande

Lunds nation blir medlemmar i Studentbostadsföretagen

null

Lunds nation har anslutit sig som medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Målsättningen är att öka kunskapen och utbyta erfarenheter i studentbostadsfrågor.

Lunds nation ser många fördelar med att ansluta sig till branschorganisationen. Studentbostadsföretagen har en bred kompetens och erbjuder ett stort nätverk att byta erfarenheter med.

– Vi ser fram emot att få ta del av expertkompetens inom allt från juridik till förvaltning av specifikt studentbostäder. För oss är det även intressant att kunna jämföra de egna fastigheterna och studentbostädernas kvalitet i förhållande till liknande aktörer i landet, säger Paul Pierce, VD för Lunds nations studentbostäder.

– Vi är glada över att välkomna Lunds nation till organisationen. Med ett femte medlemsföretag i Lund får vi ytterligare kunskap om orten och dess studentbostadsmarknad, samt möjlighet att bistå Lunds nation med kunskap och nätverk, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.


Om Lunds nation
Studentboende har funnits inom Lunds nation sedan 1959. Idag äger och förvaltar Lunds nation två studentbostadsfastigheter i centrala Lund med totalt 273 korridorsrum och lägenheter. Beståndet består av Sankt Thomas 35 och 39, som är den gamla nationslokalen och Kvarter Arkivet, före detta landsarkivet som byggdes om till studentbostäder och stod klart 2014. För att kunna erbjuda fler studentbostäder, pågår nu planering för en om - och tillbyggnad av fastigheten Lund Sankt Thomas.


För mer information:

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén