2009-05-05 12:18Pressmeddelande

Maj månads studentbostäder finns kring slottet i Växjö

null

Innan Hyresbostäder i Växjö satte spaden i marken bestod området kring Teleborgs slott av skog. Vi tycker området har förbättrats avsevärt genom tillkomsten av 343 studentbostäder med närhet till såväl universitetet som den fantastiska naturen i Skirviken.

På Campus i Växjö har Hyresbostäder i Växjö byggt området Slottstaden med 343 studentbostäder mellan 1-3 rum och kök. De fem studentbostadshusen innehåller utöver bostäder också studierum för grupparbeten och dylikt vilket blivit allt vanligare i landets studentbostäder. Att anpassa bostäderna mer efter studenternas behov bidrar ytterligare till tanken att det är i studentbostad man ska bo under sin studietid.

Namnet Slottstaden kommer från Teleborgs slott som ligger ett stenkast från bostadsområdet. Förutom slottet har de fem studentbostadshusen naturområdet Skirviken på ena sidan och universitetet på andra sidan. Finare läge än så går väl knappast att begära?


För att läsa mer om Slottstaden, gå in på www.ssbf.se.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén