2010-10-01 11:06Pressmeddelande

Malmö högskola blir medlemmar i Studentbostadsföretagen

null

Trenden att studentbostadsaktörer med anknytning till lärosäten blir medlemmar i Studentbostadsföretagen fortsätter. Det senaste tillskottet är Malmö högskola som med sina 114 inhyrda bostäder är senaste tillskottet i Studentbostadsföretagen.

På septembers sista dag blev Malmö högskola det senaste medlemstillskottet i Studentbostadsföretagen. Med sina 114 blockhyrda studentbostäder avsedda för internationella studenter utgör Malmö högskola en viktig aktör på studentbostadsmarknaden.

- Vi är glada över att välkomna Malmö högskola till organisationen och ser fram emot ett långsiktigt och konstruktivt samarbete. Det är extra roligt att ytterligare ett lärosäte blir medlemmar eftersom vi ser att samarbetet mellan studentbostadsaktörer och lärosäten måste öka framöver, säger Martin Johansson, tillförordnad generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

 

För mer information:

Martin Johansson
Tf generalsekreterare
031-780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se

Martin Kumar
Informatör
031-780 45 73
martin.kumar@studentbostadsforetagen.se

www.studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén