2013-04-25 16:23Pressmeddelande

Malmö Studenthus ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Från och med 25 april är Malmö Studenthus medlem i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Malmö Studenthus äger 665 nyrenoverade studentbostäder i utkanten av Malmö. Deras bostäder består av individuella studentettor med stora möjligheter till ett socialt boende genom gemensamma utrymmen som studierum och lounge.

-  Vi hälsar Malmö Studenthus varmt välkomna in i föreningen, de är ett inspirerande tillskott med sitt tänk kring det gemensamma studentboendet, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Malmö studenthus är Studentbostadsföretagens femte medlemsföretag i Malmö och med nytillskottet representerar branschorganisationen över 63 000 studentbostäder, vilket motsvarar drygt 75 procent av landets alla studentbostäder.


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén