2010-04-22 11:49Pressmeddelande

Malmös nyaste studentbostadsaktör går med i SSBF

null

Studenthuset Gripen ägs av Keodomino Norrköping AB som tagit över ombyggnationen av det forna kontorshuset i Malmö från den förra ägaren. Målet är att Studenthuset Gripen till hösten ska innehålla 660 studentbostäder på mellan 20-35 m2. I skrivande stund är 383 bostäder färdiga och med de resterande 277 får Malmö ett välkommet tillskott av studentbostäder. Samtidigt får SSBF ytterligare en viktig samarbetspartner för arbetet med studentbostadsfrågorna i landet.

- Det är givetvis jättekul att Studenthuset Gripen vill gå med i SSBF och att de känner att ett medlemskap i SSBF kan bidra med kunskap och erfarenheter i såväl färdigställandet av de sista studentbostäderna som i den fortsatta förvaltningen och driften av bostäderna, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare i SSBF.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen – för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.
För mer information
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén