2008-12-01 15:02Pressmeddelande

Månadens studentbostad finns 126 meter över havet i Göteborg!

null

Svenska Studentbostadsföreningen utser från och med december månadens studentbostad, ett återkommande inslag för att lyfta fram studentbostadsföretagen i landet.

I december går utmärkelsen utan konkurrens till SGS Studentbostäder i Göteborg för Guldhedstornet, ett ombyggt vattentorn. Tornet når 126 meter över havet och innehåller 74 lägenheter med inflyttning 15 december. Utsikten är en av de bästa en studentbostad i Sverige kan erbjuda, vi lovar!

För att se mer av Göteborgs kanske mest innovativa lägenhetsbygge, gå in på www.ssbf.se


Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén