2009-03-03 12:29Pressmeddelande

Månadens studentbostad finns i Hammarby sjöstad i Stockholm

null

Mars månads studentbostäder heter Embla och finns i Hammarby sjöstad i Stockholm och har byggts av SSSB. Totalt finns 265 lägenheter i Embla som stod klart för inflyttning i slutet av 2006.

Med Embla i Hammarby sjöstad har SSSB:s målsättning varit att skapa ett modernt och attraktivt studentboende till rimligt pris för de boende. Varje studentbostad är enkel, funktionell och anpassningsbar för hyresgästernas behov. I slutet av 2006 började de första hyresgästerna att flytta in.

Huset Emblarymmer 265 lägenheter, varav merparten är ettor i olika storlekar. Här finns också rymliga tvåor och några treor, alla med öppen planlösning. På Embla har SSSB tagit ut svängarna när det gäller arkitekturen och tänkt nytt istället för traditionellt. De allmänna utrymmena präglas av färg och ljus och husets exteriör uttrycker stadsmässighet och modernitet med indragen kungsvåning, franska balkonger och terrasser där varje lägenhet tecknar sig i fasaden.

För att läsa mer om Embla, gå in på www.ssbf.se  


Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén