2009-04-01 16:23Pressmeddelande

Månadens studentbostäder finns i Tullinge

null

April månads studentbostäder finns i Riksten Friluftstad, mitt i naturen strax söder om Stockholm. Sedan 2004 finns 176 studentbostäder i det ständigt växande området som ska omfatta 2 500 bostäder så småningom.

Mitt i naturen, 21,7 km söder om mars månads studentbostäder, ligger ett av Stockholmsregionens mest intressanta bostadsprojekt och dessutom april månads studentbostäder.De första studentbostäderna byggdes 2001 i flygflottiljen F 18:s gamla kaserner och sedan 2004 har Riksten Friluftstad 176 studentbostäder nära Södertörns högskola.

Utbyggnaden av Riksten Friluftstad sker successivt till ett bostadsområde för den som vill ha stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Slutmålet är ungefär 2 500 bostäder i ett område som innehåller såväl boende som arbetstillfällen och service.

För att läsa mer om Riksten Friluftstad, gå in på www.ssbf.se  Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF,
är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information:

Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén