2009-02-04 16:10Pressmeddelande

Måndens studentbostad finns på Campus Roslagen i Norrtälje

null

Februari månads studentbostäder finns på det gamla regementsområdet i Norrtälje. Sedan 2001 har området successivt vuxit till ett campus för 700 studenter och drygt 30 företag och utbildningsanordnare.

Det gamla luftvärnsregementet Lv3 har sedan 2001 förvandlats till Campus Roslagen med företag utbildare och framförallt studenter. På området finns idag drygt 300 studentbostäder som ägs och förvaltas av NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

Husen som studentbostäderna ryms i var ursprungligen kasern för soldaterna och fick enligt länsstyrelsen inte rivas, flyttas eller ändra utseende. Detta har gjort att området har kvar sin speciella karaktär även om verksamheten är en annan.

Campus Roslagen deltog i tävlingen Stockholms Studentbostad 2008 utan att vinna, men månadens studentbostad i februari blir dem i alla fall.

För att läsa mer om Campus Roslagen, gå in på www.ssbf.se  

Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.

För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén